Vuorovaikutustyön stressitekijät

Vuorovaikutustyössä palautuminen -koulutuskokonaisuus

Työkaluja sekä henkilökohtaiseen palautumiseen että stressaavien työtilanteiden kohtaamiseen vuorovaikutus- ja kohtaamistyössä. Koulutus sisältää kaikille yhteisen 60 minuutin mittaisen luennon (ks. alla) sekä käytännönläheisen kahden tunnin koulutusosion, jossa luennolla esiteltyjä vuorovaikutustyössä hyödyllisiä stressinhallinnan työvälineitä kokeillaan pienissä ryhmissä ja pareittain. Koulutus pohjautuu mindfulness- ja Hengähdyshetkiä -harjoitteluun sekä tuoreeseen kuormittuneen hermoston hyvinvoinnin tutkimukseen. Harjoituksia tehdään seisten, liikkuen, istuen ja lattialla maaten. Yhteen käytännön koulutusosioon voi osallistua kerrallaan max. 10 henkilöä.

Vuorovaikutustyön stressitekijät -luento avaa kohtaamistyöläisten stressitilanteita ja niiden käsittelyä työn arjessa. Myötätuntouupumus, omien reaktioiden piilottaminen, haastavat vuorovaikutusmallit ja eettinen päätöksenteko ovat esimerkkejä kohtaamistyön arjen stressitekijöistä. Miten tunnistaa stressaavat tekijät, mitä eri stressitekijöitä tilanteisiin voi sisältyä ja kuinka kohdata ne? Miten kohtaamistyöntekijä voi itse edistää palautumistaan ja hallita pitkäkestoisen stressin luomia ongelmia?

Koulutuskokonaisuus sisältää aluksi kunkin työyhteisön kartoituksen ja tutustumiskäynnin.

Kysy tarjous